Ośrodek

Jesteśmy jednym z ponad 700 rozsianych po całym świecie świeckich ośrodków i grup medytacyjnych buddyzmu Diamentowej Drogi, należących do linii Karma Kagyu, jednej z czterech głównych szkół buddyzmu tybetańskiego. Wszystkie one zostały  założone przez Lamę Ole Nydahla i znajdują się pod duchową opieką Jego Świątobliwości 17. Karmapy Trinleja Taje Dordże, zwierzchnika naszej tradycji.

Nasze ośrodki nie są oderwanymi od życia instytucjami. To założone i prowadzone przez przyjaciół miejsca, w których spotykamy się, by czerpać z ponadczasowej mądrości nauk Buddy, medytować, wymieniać doświadczeniami, dzielić rozwojem i brać czynny udział we wspólnych aktywnościach.

W Polsce ośrodki są reprezentowane przez Buddyjski Związek Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu, oficjalnie zarejestrowany w Rejestrze Związków Wyznaniowych w 1984 r. Obecnie zrzesza on 73 ośrodki i grupy medytacyjne działające w całej Polsce.

Celem Związku jest udostępnianie w nowoczesny sposób buddyjskich nauk Diamentowej Drogi.