Nauczyciele

XVI Karmapa Rangdziung Rigpi Dordże (1924 – 1981) urodził się we wschodnio-tybetańskiej prowincji Derge. Karmapa jest głową szkoły Karma Kagyu. Linię Karmapów zapoczątkował Dysum Czienpa (1110 –1193). Służący piętnastego Karmapy, Dżampal Tsulrim otrzymał od niego list z przepowiednią warunków, w jakich odrodzi się kolejny Karmapa. Służący po śmierci XV Karmapy przekazał ten list Beru Czientse, Situpie i Dziamgon Kongtrulowi w Tsurpu, aby niezwłocznie wysłali wyprawę w celu odnalezienia dziecka. Chłopiec został znaleziony zgodnie z wskazówkami zamieszczonymi w liście. Zabrano go do klasztoru Palpung, gdzie otrzymał święcenia mnisie i nauki.

W 1952 roku XVI Karmapa Rangdziung Rigpe Dordże opuścił Tybet wraz wieloma lamami z powodu chińskiej agresji. Uchronił w ten sposób przekaz Karma Kagyu przed zniszczeniem. Był jednym z największych mistrzów medytacji naszych czasów. Kilkakrotnie odwiedził Zachód, nauczając w wielu krajach. Zmarł w 1981 roku w Chicago.

Lama Ole Nydahl urodził się w 1941 roku w Danii. Studiował literaturę angielską i niemiecką oraz filozofię na uniwersytetach w Kopenhadze, Tybindze i Monachium (doktorat: „Aldous Huxley i przynosząca szczęście wizja”). Wraz z żoną Hannah byli jednymi z pierwszych zachodnich uczniów XVI Karmapy Rangdziung Rigpe Dordże. Na jego prośbę Lama Ole Nydahl od ponad trzydziestu lat naucza buddyzmu Diamentowej Drogi i zakłada na całym świecie ośrodki medytacyjne. Trudno znaleźć nauczyciela, który w tak dużym stopniu przyczynił się do przeniesienia buddyzmu na Zachód. Lama Ole Nydahl jest przykładem buddyjskiego lamy, który nie jest mnichem, dlatego jego nauki dotyczą wszystkich obszarów życia – pracy, rodziny, związków partnerskich. Znany jest ze swej bezpośredniości i braku poważania dla poprawności politycznej. Jest autorem wielu buddyjskich książek przetłumaczonych na kilkanaście języków, w tym polski.

XVII Karmapa Trinlej Taje Dordże  urodził się w Tybecie w 1983 roku. Został odnaleziony i rozpoznany jako prawdziwa inkarnacja poprzedniego XVI Karmapy przez Kunzig Szamara Rinpocze, drugiego po Karmapie lamie linii Karma Kagyu.Proces identyfikacji XVII Karmapa przebiegał ściśle według duchowej tradycji utrzymywanej w linii Karma Kagyu przez ostatnie osiemset lat.
Karmpa otrzymał bezpośredni przekaz filozofii i praktyki buddyjskiej od najbardziej znanych mistrzów buddyjskich z Tybetu i Indii. W rezultacie w 2003 roku został intronizowany przez XIV Szamarpę jako Vidhyadhara (Posiadający Wiedzę). W grudniu 2004 roku Taje Dordże został uznany za Vajra Acharya, wielkiego mistrza Tantry.Karmapa często podróżuje po świecie, reprezentując Buddyzm na konferencjach i spotkaniach międzyreligijnych. Odwiedza również liczne ośrodki Diamentowej Drogi na zachodzie. Polskę odwiedził trzykrotnie, ostatni raz w 2009r.

Hannah Nydahl (urodziła się 17 kwietnia 1946, zmarła 1 kwietnia 2007 w Kopenhadze), była lamą oraz żoną lamy Ole Nydahla. Wraz z mężem na prośbę ich nauczyciela XVI Karmapy Rangdziung Rigpe Dordże założyła ponad 500 ośrodków Buddyzmu Diamentowej Drogi na całym świecie. W znacznym stopniu przyczyniła się do przeniesienia świeckiego buddyzmu na Zachód.

Hannah Nydahl przetłumaczyła wiele książek, artykułów i tekstów medytacyjnych, była również tłumaczem wielu nauczycieli linii karma kagyu. Dzieliła swój czas między odbywanymi wraz z mężem podróżami do wielu założonych przez nich ośrodków medytacyjnych Buddyzmu Diamentowej Drogi a pracą z nauczycielami i ośrodkami medytacyjnymi na Wschodzie. Prowadziła również wykłady i kursy na temat filozofii buddyjskiej. Jej praca obejmowała tłumaczenie lamów wykładających w Międzynarodowym Instytucie Buddyjskim Karmapy (KIBI) w New Delhi (Indie), uczestnictwo w wielu projektach związanych z tłumaczeniem buddyjskich tekstów oraz planowanie harmonogramów wizyt ważnych Rinpocze (nauczycieli) linii kagyu. Styl jej nauczania opisywany jest jako pełen wrażliwości, spokojny i wnikliwy.